Wetgeving

Vlaamse overheid

Er zijn 100 sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Geelse Huisvesting is daar één van. Onze werking wordt gecoördineerd en gecontroleerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Vereniging van huisvestingsmaatschappijen

De huisvestingsmaatschappijen hebben zich verenigd in de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH)

Vereniging van huurders

Sociale huurders kunnen lokaal, al dan niet ondersteund door hun huisvestingsmaatschappij, een bewonersgroep opstarten. De bewonersgroepen verenigen zich op Vlaams niveau in een netwerk, VIVAS genaamd.

Wetgeving

Sociale huisvesting is gebonden aan regels van de Vlaamse overheid. Via deze links vind je meer informatie: