Missie en visie

Geelse Huisvesting wil een kwalitatief aanbod realiseren van betaalbare huur woongelegenheden in een leefbare woonomgeving. Zij staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij alle klanten kunnen rekenen op een correcte en klantvriendelijke benadering.

Missie

GH wil op professionele wijze in navolging van de richtlijnen van het beleid en in nauw overleg met lokale actoren binnen haar werkgebied een voldoende groot aanbod doen aan betaalbare, kwalitatieve en leefbare huisvesting voor personen en gezinnen die daarvoor volgens het beleid in aanmerking komen.

GH wil de kansen voor de bewoners en hun kinderen verbeteren door samen met lokale actoren te werken aan de randvoorwaarden voor een leefbare woonomgeving en een stevig sociaal draagvlak in en rond haar wijken.

GH gelooft dat om dit te realiseren waarden als:

  • sociale betrokkenheid
  • respect
  • integriteit 
  • rechtvaardigheid

vertrekpunten zijn.

GH streeft een bedrijfscultuur na waarin medewerkers centraal staan, competent zijn en waar grote waarde wordt gehecht aan:

  • teamgerichtheid
  • flexibiliteit
  • betrokkenheid
  • communicatie

Visie

  • Voldoende aanbod realiseren aan kwalitatieve, betaalbare en leefbare woningen binnen het werkgebied en daarbij financieel gezond blijven.
  • Alle ‘klanten’ op een correcte en klantvriendelijke wijze van dienst zijn door het uitbouwen van een competente organisatie met bijzondere aandacht voor interne en externe communicatie.