Korte voorstelling

Geschiedenis

Tijdens de partijraad van de Katholieke Volkspartij (KVP) op 19 februari 1946 las de toenmalige burgemeester van Geel, Jos Fehrenbach, een schrijven voor van de gouverneur van de provincie Antwerpen waarin deze laatste erop aandrong de mogelijkheid te onderzoeken om in Geel een maatschappij op te richten die tot doel zou hebben sociale woningen te bouwen, te beheren en te verhuren. Op 13 december 1947 had op het Geelse Stadhuis de eigenlijke stichtingsvergadering plaats. De Geelse Bouwmaatschappij was een feit.

Heel lang zou de Geelse Bouwmaatschappij niet enkel Geels blijven. In de loop van zowat een decennium sloten verscheidene andere gemeenten zich bij de maatschappij aan: Kasterlee (1950), Oevel (1956), Lichtaart (1957), Meerhout (1959), Tongerlo (1959), Morkhoven (1959), Bouwel (1959), Vorst (1960), Hulshout (1960), Noorderwijk (1961). Door de fusies van de gemeenten gingen sommige op in een groter geheel, zodat ook Westerlo, Laakdal, Herentals en Grobbendonk aandeelhouders werden.

De voortdurende groei van de Geelse Bouwmaatschappij heeft ons sedert haar stichting meerdere malen tot uitbreiding van de burelen genoodzaakt. De Geelse Bouwmaatschappij begon haar activiteiten in 1947 in de privé-woning van haar eerste zaakvoerder, de heer Albert Matheve, in de Dr. Vandeperrestraat 58. Ingevolge bureeltekort verhuisde de Geelse Bouwmaatschappij in september 1951 naar de Waterstraat te Geel. De voortdurende expansie van de Geelse Bouwmaatschappij, met de daaraan noodzakelijke administratie, personeel en uitbreiding van de raad van bestuur, hadden op 12 december 1972 een verhuis tot gevolg naar de bovenste verdieping van het Jan Breydelgebouw in het Velleke te Geel. De niet te stuiten groei van de Geelse Bouwmaatschappij, die uiteraard ook de uitbreiding van de raad van bestuur en het personeel tot gevolg had, deed de burelen en de vergaderzaal weer uit hun voegen barsten. Het is deze expansie die de aankoop en restauratie van het beschermde monument ‘de Ooievaarsnest', verruimd met een nieuwe vergaderzaal, tot gevolg had.

De vroegere voorzitters waren: Modest Moortgat (1947-1952), Jos Dams (1952-1960), Fernand Theyskens (1960-1966), Aloïs Verwaest (1966-1981), Willy Stynen (1981-2008). De huidige voorzitter is de heer Jos Sannen. De huidige directeur is mevrouw Yasmine Driesmans.

In juni 2009 keurde de raad van bestuur unaniem het voorstel tot naamswijziging goed. Begin 2010 werd de Geelse Bouwmaatschappij voortaan officieel Geelse Huisvesting genoemd. De organisatie onderging een "facelift" met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

Het patrimonium van Geelse Huisvesting bestaat momenteel uit meer dan 2100 verhuurbare woongelegenheden verspreid over 8 gemeenten namelijk Grobbendonk, Geel, Herentals, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Hulshout en Westerlo.