Veelgestelde vragen

Hoe moet ik mijn woning/appartement verzekeren?

Geelse Huisvesting sloot voor haar gehele patrimonium een brandverzekering af. Deze brandverzekering omvat 2 zaken, namelijk:

nog verder aan te vullen

Voor wie is het ledigen van de septische putten?

Voor de mensen die in een eengezinswoning wonen:

Dit valt ten laste van de huurder. De huurder moet dus zelf voor een firma zorgen die de put komt ledigen.

 

Voor de mensen die in een appartement of duplex wonen:

Uw septische put wordt (jaarlijks) geledigd door de Geelse Huisvesting. Deze kosten hiervoor worden verrekend in de huurlasten.

Een meerderjarige persoon verlaat de woning. Wat moet ik doen?

Stap 1: De meerderjarige persoon die verhuist, moet dit schriftelijk laten weten.
U vindt een opzegformulier voor bijwoner in uw Gele Kaft.
U kan ook onder deze link een opzegformulier openen.
Bezorg dit ingevuld en ondertekend (door de persoon die verhuist) aan Geelse Huisvesting voor de 20ste van de maand.

Stap 2: De nieuwe huur gaat in op de 1ste van de maand na ontvangst van de aangepaste gezinssamenstelling. Deze kan u bekomen op de dienst bevolking van uw gemeente.

Wat als een minderjarige de woning verlaat?

Stap 1: U bezorgt Geelse Huisvesting een nieuwe gezinssamenstelling waaruit blijkt dat de minderjarige persoon niet meer bij u woont. U kan een gezinssamenstelling halen op de dienst bevolking in het stadhuis. Bezorg dit formulier voor de 20ste van de maand.

Stap 2: Uw dossier wordt aangepast.
Let op! Als er iemand ten laste wegvalt, wordt dit pas verrekend vanaf 1 januari het volgende jaar.

Hoe werkt de herhuisvesting bij Geelse Huisvesting?

  • Stap 1: Er wordt een bewonersvergadering georganiseerd. Hier worden zowel de technische renovaties als het verhuisplan + regels rond herhuisvesting (verhuisvergoeding, voldoende tijd om te verhuizen, ...) uitgelegd.

 

  • Stap 2: Onze sociale dienst komt bij u op huisbezoek, ongeveer 1 jaar voor u effectief moet verhuizen.

 

  • Stap 3: Tijdens het huisbezoek:
    a. Luisteren wij naar uw verhaal, vragen en opmerkingen
    b. Luisteren wij naar uw wensen (naar waar je wil verhuizen)
    c. Vullen wij samen met u de nodige papieren in

 

  • Stap 4: De sociale dienst probeert voor iedereen een zo goed mogelijke oplossing aan te bieden

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om me te kunnen inschrijven voor een sociale woning? En welke documenten moet ik meebrengen?

De voorwaarden om te kunnen inschrijven voor een sociale huurwoning, staan onder het menu Kandidaat-Huurders.