Visitatie

In het najaar van 2019 werd de werking van Geelse Huisvesting doorgelicht door de visitatieraad van de overheidsdienst Wonen-Vlaanderen.

Het resultaat van de beoordeling kan je nalezen in onderstaand document.

Visitatierapport 2019
Attachment Size
Geelse Huisvesting visitatierapport 2019 892.43 KB