Mijn plaats op de wachtlijst

Mijn plaats op de wachtlijst

Als je ingeschreven bent als kandidaat-huurder, kom je op een wachtlijst.
Dan is het afwachten, tot je vooraan de lijst staat en er een woning vrij komt waarvoor je op de wachtlijst staat.

Hoe lang moet ik nog wachten?

Hoe lang u nog moet wachten tot u aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Wel kan u hier nakijken op welke plaats u op de wachtlijst staat.

Opgelet: de wachtlijst is steeds een momentopname!
Plaatsen op de wachtlijst kunnen dagelijks wijzigen.

Welke nummers heb ik nodig om in te loggen?

 • Uw inschrijvingsnummer:
  • Dit vindt u op de bevestigingsbrief die u ontving bij inschrijving (lange nummer bv 2021.03.25.005).
  • U kan dit telefonisch bij ons opvragen, hou uw identiteitskaart bij de hand als u belt.
 • Uw rijksregisternummer:
  • Dit vindt u op de achterzijde van uw paspoort/identiteitskaart.

Om te bepalen voor welke woongelegenheden u in aanmerking komt, kijken we naar het aantal personen dat ergens kan wonen.

Dit is afhankelijk van hoe groot de oppervlakte van de woonst is, niet van hoeveel slaapkamers de woonst telt.

Zo hebben we 2 slaapkamers geschikt voor maximum 3 personen, maar ook 2 slaapkamers geschikt voor maximum 4 personen, enzovoort.

Voorbeeld: als er op de wachtlijst “woning met  verdiepen 2/4” staat, dan gaat het om een woning met 2 slaapkamers voor maximum 4 personen.

Andere gebruikte termen:

 • Duplex: een wooneenheid op verdiep met een eigen inkomdeur, dus zonder gemeenschappelijke inkomhal.
 • LLW: deze wooneenheden worden met voorkeur verhuurd aan ouderen vanaf een bepaalde leeftijd.
 • Doelgroep: deze eenheden worden enkel via bepaalde organisaties verhuurd, zoals Beschut Wonen of De Loot.
 • Invaliden-appartement: deze eenheden worden enkel verhuurd aan rolstoelgebruikers.

Kan ik achteruit schuiven op de wachtlijst?

Ja, het kan gebeuren dat je achteruit gaat op de wachtlijst.

Voorbeelden wanneer dit kan gebeuren:

 • Voorbeeld 1: Een andere kandidaat springt naar voor in de lijst omdat hij/zij drie jaar in de gemeente woont waar hij/zij een aanvraag deed.
 • Voorbeeld 2: Bij wijzigingen in de gezinssituatie van jou of andere kandidaat-huurders kan de lijst veranderen. De gezinsgrootte bepaalt wie voor welke woning in aanmerking komt.
 • Voorbeeld 3: Bij grote renovatiewerken kunnen mensen die al huurder zijn van Geelse Huisvesting voorrang krijgen.
 • Enzovoort…