Actualisatie

Geelse Huisvesting actualiseert de wachtlijst normaal elke twee jaar (in de oneven jaren: 2023, 2025, ...).

Omwille van de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen gaat de actualisatie van 2023 niet door.

"Actualisatie" wil zeggen dat we aan elke kandidaat-huurder vragen om te laten weten of je nog kandidaat wil blijven voor een woning.
Er wordt ook gecontroleerd of kandidaten nog voldoen aan de voorwaarden.

Kandidaat-huurders die niet op tijd reageren op deze brief, moeten we schrappen van de wachtlijst.