Rechten en plichten

Als huurder van Geelse Huisvesting heb je bepaalde rechten, maar ook plichten om na te leven. Meer uitleg hierover vind je in het ‘reglement van inwendige orde’ onderaan de pagina.

We maken een verschil tussen huurders en bijwoners.

  • Wie is huurder?
    • De referentiehuurder en zijn/haar echtgenoot of echtgenote, wettelijke samenwoner of feitelijke partner die bij de start van de huurovereenkomst mee in de woning zal wonen.
    • De echtgenoot/echtgenote of wettelijke samenwoner die tijdens de huurovereenkomst komt bijwonen en die samen met de referentiehuurder voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
    • De feitelijke partner die een jaar samenwoont, op voorwaarde dat hij/zij een verklaring op eer tekent bij het begin van de samenwoonst om te verklaren dat hij/zij de feitelijke partner is, en hij/zij samen met de referentiehuurder voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
  • Wie is bijwoner?
    • Alle andere personen die samen met de referentiehuurder in de sociale woning wonen. Deze personen hebben geen persoonlijk woonrecht. Dit betekent dat zij de woning moeten verlaten wanneer het huurcontract eindigt.
Reglement van inwendige orde
Attachment Size
Reglement inwendige orde 2023.pdf 450.83 KB