Plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is een document met het overzicht van de staat van de woning op het moment dat je ze aanvaardt.

Je overloopt dit samen met de werkman op een afgesproken moment bij het overhandigen van de sleutels van je nieuwe huurwoning. Het is belangrijk om goed mee te volgen tijdens de plaatsbeschrijving.

Wanneer je de huurwoning verlaat, overlopen we de opgestelde plaatsbeschrijving opnieuw. Afhankelijk van de staat van de woning bij je vertrek en de genoteerde bevindingen op de plaatsbeschrijving, maken we je eindafrekening op. Alle openstaande facturen en kosten voor herstellingen, worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort.