Huurwaarborg

Wanneer je een huurovereenkomst afsluit, hoort daar het storten van een waarborg bij.

De waarborg is 2x de basishuurprijs van jouw woning (met een maximum van 1.010 euro in 2021).

Je betaalt de huurwaarborg vóór het moment dat je de sleutels van je huurwoning krijgt.

Bij het einde van de huurovereenkomst maken we op basis van de plaatsbeschrijving en de staat van de woning je eindafrekening op. Alle openstaande bedragen en de kosten voor herstellingen worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort.

Er zijn drie mogelijkheden om je waarborg te betalen:

  1. Je stort de waarborg zelf.
  2. Je vraagt aan het OCMW of zij de waarborg ten laste nemen.
  3. Je vraagt aan Geelse Huisvesting een maandelijkse betaling van de waarborg gespreid over maximum 18 maanden. Hier betaal je een extra administratieve kost voor.