Problemen met betalen

Ik kan mijn huur niet op tijd betalen

Lukt het niet om de huur (in één keer) voor de 10de van de maand te betalen?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met Silvia Hendrix van Geelse Huisvesting om een afbetalingsafspraak te maken:

  • Telefonisch: 014 58 01 55 + druk 2 (niet op woensdag)
  • Per mail: silvia.hendrix [at] geelsehuisvesting.be.

De afbetalingsafspraak wordt op papier gezet en opgestuurd ter ondertekening. Zolang wij de afbetalingsafspraak niet ondertekend terug hebben, is er géén afspraak. Als u de afspraak niet nakomt, wordt de procedure verder gezet en moet u de volledige achterstand in één keer betalen.

Als u niet betaalde vóór de 10de van de maand, wordt de achterstallenprocedure gestart. Alle openstaande bedragen worden opgenomen in de achterstallenprocedure. Het is belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen en afspraken te maken.