Aanpassing huurprijs

Elk jaar op 1 januari passen we je huurprijs aan op basis van de huurprijsberekening.

Een aanpassing op een ander moment kan alleen in één van volgende gevallen:

 1. Als de samenstelling van je gezin wijzigt
 2. Als je inkomen verandert

Verandering van gezinssamenstelling

De samenstelling van je gezin wijzigt als:

 • Extra personen bij je komen wonen
 • Kinderen of familieleden verhuizen naar een andere locatie
 • Er iemand overlijdt.

Breng ons meteen op de hoogte van de verandering. Wij helpen je verder als de huurprijs moet aangepast worden. 

Geboorte

Meld de geboorte aan ons. Pas op 1 januari van volgend jaar wijzigt je huurprijs.

Een nieuw familielid of partner door huwelijk of samenwonen

Pas na een schriftelijke aanvraag mag een familielid of nieuwe partner bijwonen. Vul onderstaand document in en bezorg dit terug aan Geelse Huisvesting

Na controle van de voorwaarden ontvang je onze toestemming of weigering.

 • Toestemming
  Als de nieuwe inwoner een inkomen heeft, stijgt het inkomen van je gezin. Dit leidt mogelijk tot een stijging van je huurprijs. De huurprijs stijgt vanaf de eerste maand na de uitbreiding van je gezin.
 • Weigering
  Als je van ons geen toelating krijgt maar de persoon toch laat inwonen, riskeer je een zware sanctie. We kunnen dan het huurcontract opzeggen en je uit de woning zetten.
Attachment Size
Aanvraagformulier.pdf 94.88 KB

Vertrek van familielid of partner

Als mensen met een inkomen je gezin verlaten, berekenen we opnieuw je huurprijs. Meld dit door onderstaand formulier in te vullen. De huurprijs verandert de maand na de adreswijziging van het familielid of de partner.

Opzeg bijwoner
Attachment Size
opzegformulier bijwoner.pdf 76.1 KB

Overlijden

Als een bewoner overlijdt, bezorg je ons het overlijdensattest. Dit attest krijg je op het gemeentehuis. We passen de huurprijs aan als het inkomen van de overledene een invloed had op je huurprijs. De verlaging van je huurprijs gaat een maand na het overlijden in.

Verandering van je inkomen

Daalt je inkomen?

Vraag dan een lagere huurprijs aan.

Je hebt hier recht op als het gemiddelde inkomen van de laatste drie opeenvolgende maanden meer dan 20% lager ligt dan het inkomen waarop je huurprijs werd berekend.

Enkele aandachtspunten

 • Bewijs de daling met de nodige documenten (voorbeeld: loonfiches).
 • We herzien de huur vanaf de eerste van de maand na het voorleggen van de bewijsstukken.
 • Voor de verlenging van de huurprijsherziening sturen wij jou een brief en moet je ons nieuwe bewijzen bezorgen. Zo weten we dat de inkomstendaling blijft duren.
 • Als er iemand met pensioen gaat, moet je dit aan ons melden met een brief van de pensioenkas.

Invaliditeit

Als één van je gezinsleden invalide wordt, dan meld je dit best meteen aan ons met de nodige attesten. Mogelijk heb je recht op een lagere huurprijs. We passen de huurprijs aan vanaf 1 januari van het volgende jaar.