Zonnepanelen

Wat is Aster?

Op maandag 26 oktober ondertekenden 40 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen de oprichtingsakte van de coöperatieve vennootschap ASTER, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH).

Met een investering van 231 miljoen euro over 4 jaar worden 647 767 zonnepanelen op 58 433 gebouwen geïnstalleerd, goed voor een productie van 207 286 MWh per jaar.

ASTER cv wordt opgericht met de financiële steun van het ELENA subsidieprogramma, een initiatief van de Europese Commissie met als doel vernieuwende acties rond duurzame ontwikkeling mogelijk maken.

Ook de Geelse is één van de oprichters van ASTER omdat we actief willen bijdragen aan een beter klimaat en de klimaatambities van Vlaanderen. Bovendien levert het een financieel voordeel op voor onze huurders.

Voor ons patrimonium wijst een eerste berekening uit dat er 22 416 panelen zouden kunnen gelegd worden op 997 daken wat een investering betekent van 7 243 882 euro en een CO2 reductie van 1 223 ton per jaar.

De totale besparing voor al onze huurders samen zou kunnen oplopen tot 221 304 euro per jaar.

De huisvestingsmaatschappij stelt zijn daken ter beschikking van ASTER cv. ASTER cv blijft eigenaar van de geplaatste zonnepanelen.

De stroom van de zonnepanelen die niet direct verbruikt wordt, wordt verkocht aan een energieleverancier. Deze opbrengsten worden gebruikt voor enerzijds nieuwe investeringen en anderzijds voor het uitkeren van zonnebonussen aan de huurders.

ASTER = Access to Sustainability for Tenants through Energie Effective Retrofit.

 

Wat gebeurt er?

Hoe werkt het?

Nog vragen?

Indien je als sociale huurder nog steeds een vraag hebt, kan je ook altijd terecht op de ‘Veelgestelde vragen’ module op de ASTER-website: https://aster.vlaanderen/nl/faq.
Deze vragen & antwoorden worden voortdurend geüpdatet.  Als u een vraag wenst toe te voegen aan deze lijst, kan u deze bezorgen aan info [at] aster.vlaanderen 

Verder kan je ook mailen naar aster [at] energyvision.be of bellen naar de ASTER-telefoon op 03 369 83 53 (beschikbaar op vaste tijdstippen).