Wat zijn de voorwaarden

1. De meerderjarigheidsvoorwaarde

U moet 18 jaar of ouder zijn.
Als u als minderjarige begeleid zelfstandig woont of ontvoogde minderjarig bent, kan Geelse Huisvesting van deze voorwaarde afwijken.

2.    De inkomensvoorwaarde:

Uw inkomen moet onder de inkomensgrens zitten.
Dit gaat over het volledige jaarinkomen (laatst beschikbare aanslagbiljet) van u en uw partner (als die mee in de woning gaat wonen).

Voor uw inkomen van het jaar 2019 2020 2022
Alleenstaande persoon zonder personen ten laste: € 25 317  € 25 558 € 25 850
Alleenstaande invalide zonder personen ten laste:  € 27 438  € 27 698 € 28 015
Anderen (vb. koppel / alleenstaande met kind, ...):  € 37 974 € 38 335 € 38 773
Verhoging per persoon ten laste € 2 122 € 2 142 € 2 167

De inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd.

 • Was uw inkomen toen te hoog?
  Bezorg ons uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Had u (en uw partner) toen geen inkomen?
  Bezorg ons uw inkomen van de laatste 3 maanden of een verklaring op eer dat u tot op heden geen inkomsten gehad heeft.
 • Had u toen meerdere soorten inkomens?
  Bezorg ons alle documenten zodat wij weten wat uw volledig jaarinkomen is.

Opmerking:
Wanneer u in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding bent, kan Geelse Huisvesting van de inkomensvoorwaarde afwijken.

3.    De eigendomsvoorwaarde:

U en uw partner mogen geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland hebben:

 • in volledig of gedeeltelijk volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • die u volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf.
 • die een derde volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf.
 • en u mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap,  waarin u een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Uitzonderingen:

 • Kosteloze verwerving (schenking / erfenis) van een woning of bouwgrond:
  • gedeeltelijk in volle eigendom.
  • met gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik
  • bezwaard met een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal

      (1 jaar na toewijzing van een woongelegenheid moet u uw aandeel vervreemd hebben.
       Om billijkheidsredenen kan deze termijn verlengd worden.)

 
 • U heeft eigendom met uw ex-partner (gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijke ex-partner) en deze ex-partner verhuist niet mee.
  Het gaat hier over een woning of bouwgrond in volledig volle eigendom, volledig in vruchtgebruik, met een volledig recht van erfpacht, met een volledig recht van opstal.
  (1 jaar na toewijzing van een woongelegenheid moet u uw aandeel vervreemd hebben. Om billijkheidsredenen kan deze termijn verlengd worden.)

De eigendomsvoorwaarde geldt niet als de woning in Vlaanderen ligt en:

 • u het beheer over uw woning heeft verloren ten gevolge van een collectieve schuldenregeling
 • u er woont en de woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is. U moet zich dan binnen de twee maanden inschrijven.
 • u gehandicapt bent en uw woning onaangepast is.
 • uw woning in een ruimtelijke bestemmingszone ligt waar wonen niet toegelaten is.
 • u het beheer verloren bent ten gevolge van een faillietverklaring.

(1 jaar na toewijzing van een woongelegenheid moet u uw aandeel vervreemd hebben. Om billijkheidsredenen kan deze termijn verlengd worden.)

4.     De taalkennisverplichting:

U moet 1 jaar nadat u huurder bent geworden basis Nederlands kunnen (niveau A1).
Tenzij u vrijgesteld bent (bijvoorbeeld omwille van medische redenen).

Kan u nog geen basis Nederlands?
U kan gratis Nederlands leren.
Neem contact op met een van de contactpunten.
Zij geven u informatie en helpen u om een school of cursus te vinden.

 • Contactpunt Geel en Herentals
  Algemeen telefoonnummer: 014 42 06 69
 • Contactpunt Kasterlee
  Renier Sniedersstraat 62-64,
  2300 Turnhout
  Consulent: Abdelaziz Ifrassen Ifrassen

5.    De voorwaarde van ingeschreven zijn in de Belgische registers:

U bent ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van België.