Mag ik weigeren?

Geelse Huisvesting doet u 2 aanbiedingen.

Bij niet reageren / weigering van een 1ste aanbod zonder gegronde redenen:

  • U wordt gedurende 3 maanden niet aangeschreven, tenzij u hier schriftelijk om verzoekt.
  • Als u huurpremie kreeg, zal u deze niet langer ontvangen.

Bij het niet reageren op een 2de aanbod zonder gegronde reden:

  • U wordt geschrapt van de wachtlijst.
    U moet zich dan terug inschrijven als u nog aan de beurt wil komen.
    Uw wachttijd start opnieuw.

Wat is een gegronde reden?
U kan uw reden om niet in te gaan op ons aanbod steeds schriftelijk meedelen.
Geelse Huisvesting zal dan oordelen of deze redenen al dan niet gegrond zijn.