Opzeg door overlijden of opname in woonzorgcentrum

Opzeg door overlijden

Bij het overlijden van een alleenstaande huurder wordt de huurovereenkomst ontbonden op de laatste dag van de tweede maand na het overlijden. De wetgeving bepaalt dat nabestaanden deze 2 maanden huur nog moeten betalen, zelfs als de woning vroeger wordt leeggemaakt. Een voorbeeld: wanneer een alleenstaande huurder overlijdt op 3 juli, moeten we de huur aanrekenen tot en met 30 september.

Een overlijden is echter altijd een pijnlijke situatie, die wij ook met de nodige zorg willen behandelen.

Wanneer een huurder overlijdt en er blijven bijwoners in de woning over, geldt er een opzegtermijn van 6 maanden na het overlijden.

Neem contact op met Geelse Huisvesting via mail (info [at] geelsehuisvesting.be) of telefonisch op het nummer 014 58 01 55 + druk 2.

Opname in woonzorgcentrum

Bij verhuis naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap, geldt een standaard opzegtermijn van één maand. De termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop we je opzegbrief hebben ontvangen.

Vul onderstaand opzegformulier in en bezorg dit samen met een attest van opname aan Geelse Huisvesting.

Opzegformulier
Attachment Size
Opzegformulier 42.1 KB