Aangepaste taalkennisverplichting van 1 januari 2023

Aangepaste taalkennisverplichting van 1 januari 2023

Aangepaste taalkennisverplichting van 1 januari 2023

Je bent ingeschreven voor een sociale woning bij Geelse Huisvesting.

We informeerden je bij jouw inschrijving over de taalkennisverplichting: je moet als sociale huurder de Nederlandse taal kennen.

Deze regel wijzigt vanaf 1 januari 2023.

Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen.

Je hebt dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst. (De regel nu is A1 binnen één jaar na de start van jouw huurovereenkomst.)

 

Wat als je niet voldoet?

Huur je twee jaar en heb je niveau A2 Nederlands niet? Dan kan je bij Geelse Huisvesting uitstel van één jaar vragen.

Voldoe je nadien nog niet? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.

 

Waar kan je Nederlands leren?

Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren.