Dornik

Woongelegenheden Slaapkamers Timing
23 woningen in fase 1A gestart augustus 2021
23 woningen in fase 1B aanvang oktober 2021
25 appartementen in fase 1C 2023
17 woningen in fase 2A 2023
10 appartementen in Fase 2B 2023
12 appartementen in fase 2C 2022

Technische kenmerken

Ligging Dornik, Geel

Onze toekomstplannen

In Geel, site Dornik / Wijdbosch wil de Geelse Huisvesting 171 nieuwe woongelegenheden bouwen. Hiervan zijn reeds in een eerste fase 61 woongelegenheden gerealiseerd, een mix van 12 woningen met tuintjes en 49 appartementen waarvan er 44 bestemd zijn voor levenslang wonen.

Het ganse project zal in fases gebouwd worden. Tegelijkertijd wordt ook de omgeving volledig aangelegd in samenwerking met de stad Geel.

De aanleg van de wegen en riolering voor de volgende bouwfases is gestart op 1 oktober 2020 en wordt uitgevoerd door APK Wegenbouw nv uit Geel.

De volgende fases voor de woningbouw zijn gestart in de zomer van 2021

De woningen hebben stadstuintjes. Bovendien kunnen de bewoners van de wijk genieten van een park.

Dit park wordt aangelegd in het najaar van 2021. September 2021 wordt het gras gezaaid en medio oktober 2021 zal de beplanting aangelegd worden. De nodige speeltoestellen, zitbanken, trampolines,hangmatten en zitkeien zijn her en der in het park geplaatst.

Voor het verzamelen en verwijderen van afval zullen er ondergrondse afvalsystemen geplaatst worden waarin onze huurders hun afval kunnen deponeren.

Voor het ganse project werden vier ontwerpteams aangetrokken, nl Omgeving cvba voor de omgevingsaanleg, TV Bovenbouw Architectuur en De Architectengroep bvba, Vermeiren – De Coster Architecten en 2DVW Architecten.

Planning

In de kader hierboven vind je het aantal woongelegenheden die per fase zullen gebouwd worden.

Investering

Dit project betekent een totale investering geraamd op:

 

Euro excl BTW

Fase 1A

2 761 526

Fase 1B

3 122 086

Fase 1C

2 757 667

Fase 2 A

2 504 000

Fase 2 B

1 163 399

Fase 2 C

1 420 760

Wegen en riolering

2 304 821.17

Enkele beelden

Fase 1

Fase 2

Huidige infrawerken in Dornik