Visitatieronde 2019

Geelse Huisvesting kreeg een heel positief visitatierapport van Wonen-Vlaanderen, dat je hier kan nalezen.

Dit visitatierapport bevat de door een visitatiecommissie vastgestelde prestatiebeoordeling van de door de ‘Geelse Huisvesting’ geleverde prestaties. Het prestatieoordeel is gebaseerd op de output van de prestatiedata- bank (gegevens 2014-2018), op door de huisvestingsmaatschappij verstrekte gegevens en documenten, publieke gegevens en op gesprekken met vertegenwoordigers van de betrokken huisvestingsmaatschappij, huurders en lokale woonactoren. De visitatiecommissie beoogt het uitbrengen van een professioneel advies aan de huisvestingsmaatschappij en aan de bevoegde minister en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door haar ontvangen gegevens.