Verplicht inschrijven bij VDAB

Verplicht inschrijven bij VDAB

Als sociale huurder moet je je vanaf 2023 inschrijven bij de VDAB als je 

  • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)

  • tussen 18 en 65 jaar bent
  • nog niet ingeschreven bent als werkzoekende bij VDAB

Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al 1 jaar samenwoont. 

 

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

  • ontvang je een leefloon van het OCMW? Dan hoef je niets extra te ondernemen. Het OCMW volgt deze stappen dan met je op. 
  • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. De verhuurder zal dit nagaan. 

 

Tegen wanneer moet je je inschrijven? 

31 maart 2023

 

Wat als je dit niet doet? 

Dan geeft Geelse Huisvesting dit door aan de toezichthouder en deze kan een geldboete opleggen. 

 

Hoe kan ik me inschrijven? 

  • bij voorkeur online via de QR-code 
  • via de 'schrijf je in' knop op www.vdab.be Let op: het is niet voldoende om een VDAB-account aan te maken; je moet je ook inschrijven als werkzoekende
  • via een werkwinkel van VDAB www.vdab.be/contact