Tijdelijk geen wachtlijsten meer

Tijdelijk geen wachtlijst meer

Omwille van de verwerking van de actualisatie kan je tijdelijk je plaats op de wachtlijst niet meer raadplegen. Dit kan je niet digitaal, maar ook niet telefonisch of aan het loket. 

Van zodra de actualisaties van de kandidaat-huurders verwerkt zijn, kan u terug via de website, aan het loket of aan de telefoon uw wachtlijst raadplegen. 

Wij hopen begin oktober alle documenten verwerkt te hebben.