Fusie woonmaatschappijen

De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in 11 Kempense gemeenten fuseren tot 1 woonmaatschappij: Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen. De fusie komt er om 1 aanspreekpunt te creëren voor mensen die op zoek zijn naar een sociale woning. En toch voldoende dicht bij huis. 

De 11 gemeenten tellen vandaag 3 sociale huurmaatschappijen (Zonnige Kempen, De Woonbrug en Geelse Huisvesting), de koop- en ontleenmaatschappij Kleine Landeigendom Zuiderkempen en 2 sociale verhuurkantoren (SVK Zuiderkempen en SVK Isom). De fusie van deze 6 organisaties tot 1 woonactor is praktisch een gevolg van de beslissing van de Vlaamse overheid om meer transparantie te scheppen voor de kandidaat-huurders of -kopers in deze regio.

1 volledige wachtlijst  

Zo kunnen mensen voortaan aankloppen bij 1 duidelijke organisatie. Met 1 wachtlijst, 1 inschrijvings- en toewijzingssysteem, 1 plaats waar ze terecht kunnen met hun vragen. Dit verhoogt niet alleen de transparantie, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening. Door samen 1 werkingsgebied af te bakenen, ontstaat de kans om een gelijkwaardige dienstverlening uit te bouwen voor alle 11 gemeenten. Om duidelijk zicht te krijgen op de volledige wachtlijst en die efficiënter aan te pakken. En om de middelen en het patrimonium te verdelen. Tegelijk brengen we de deskundigen in de verschillende aspecten van sociaal wonen samen. Alle expertises in 1 huis. En dus klaar om met Woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen 1 sterke, slagkrachtige woonactor te worden.  

Concreet worden de 11 gemeenten opgedeeld in 2 zones:

  • Zone Zuiderkempen: Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo
  • Zone Neteland: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar

In totaal goed voor 4.864 woningen. 

Dicht bij de inwoners

Hoe deze fusie en het 1-loketsysteem concrete invulling krijgen, is nog niet bepaald. Wel is er een duidelijke ambitie om heel dicht bij de gemeente en haar inwoners te blijven. Met misschien een fysieke aanklopplek in het gemeentehuis. Het is nu aan alle maatschappijen om deze éénwording vorm te geven.  Zij hebben hiervoor de rijd tot 1 juli 2023. Dan treedt de woonmaatschappij Neteland-Zuiderkempen juridisch in werking.