Einde actualisatie 30/09

Einde actualisatie 30/09

Omwille van de verwerking van de actualisatie kan je tijdelijk je plaats op de wachtlijst niet meer raadplegen. Dit kan je niet digitaal, maar ook niet telefonisch of aan het loket. 

Op 3/10 zullen de actualisaties van de kandidaat-huurders verwerkt zijn, en kan u terug via de website, aan het loket of aan de telefoon uw wachtlijst raadplegen.