Ik wil een probleem in de buurt melden

Het is belangrijk dat je je goed voelt thuis. Goede buren zijn hierin heel belangrijk.
Geelse Huisvesting vraagt om steeds rekening te houden met elkaar zodat het samenleven goed kan verlopen.

 1. Praat met elkaar
  Zijn er toch problemen met je buren? Bijvoorbeeld overlast door lawaai, slecht onderhoud van de tuin, ongedierte, enzovoort … spreek dan eerst je buren zelf aan. Doe dit steeds op een positieve manier, zo kan je proberen om samen tot een oplossing te komen.
 2. Zet uw verhaal op papier
  Geraken jullie er zelf niet uit? Bezorg je klachten schriftelijk aan Geelse Huisvesting door onderstaand klachtenformulier in te vullen. Wij zullen dan een brief sturen naar de betrokken buur.
 3. Bemiddelingsgesprek
  Als dit niet helpt kan Geelse Huisvesting een bemiddeling organiseren. Dit is een gesprek waarbij beide buren worden uitgenodigd, eventueel samen met een begeleidingsdienst, wijkagent, … .
  Tijdens dit bemiddelingsgesprek zullen we proberen om samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Daarom is het belangrijk dat iedereen komt met een open houding zodat het gesprek op een goede manier kan verlopen.
 4. Vredegerecht
  Zijn de problemen hierna niet opgelost? Geelse Huisvesting komt dan niet meer tussen.
  In dit geval kan je steeds naar het Vredegerecht gaan voor een oproep in verzoening. De Vrederechter zal dan naar beide partijen luisteren en afspraken maken met jullie.

Geelse Huisvesting gaat ervan uit dat als iedereen bereid is om rekening te houden met elkaar en met elkaar te praten, het samenleven steeds goed kan verlopen!

Klachtenformulier
Attachment Size
Klachtenformulier 17.53 KB

Tips om lawaai te beperken

 • Poets en stofzuig overdag.
 • Zet je wasmachine op een geluiddempende ‘mat’.
 • Verwittig je buren bij mogelijke hinder.
 • Praat niet te luid in de gemeenschappelijke gangen.
 • Verwittig je buren wanneer je feestjes hebt of nodig ze mee uit.
 • Plaats viltjes onder je stoelen. Hef je stoel op in plaats van te schuiven.
 • Een tapijt in het appartement is geluiddempend en kan lawaaihinder voorkomen.
 • Geluid -en geuroverlast: praat hierover met je buren soms zijn ze hiervan niet bewust!