Gele Kaft

In de Gele Kaft staat informatie over bijvoorbeeld het huurcontract, bijwonen, herstellingen, …
Deze kaft wordt meegegeven aan nieuwe huurders bij het ondertekenen van de huurovereenkomst.

Wenst u een papieren versie, kan u deze bekomen bij Geelse Huisvesting.
U kan ook steeds de meest recente versie raadplegen hieronder.

Voor meer info over onderhoud en herstellingen verwijzen wij u naar het Ziezo-boekje.